Υπηρεσία VPN-CONNECT

Περιγραφή

Η υπηρεσία VPN-CONNECT δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του ιδρύματος που έχουν ήδη σύνδεση στο internet (π.χ. σύνδεση DSL) να αποκτούν διεύθυνση IP του Πανεπιστημίου από όπου και αν συνδέονται, μαζί με όποια δικαιώματα αυτή συνοδεύεται, π.χ. πρόσβαση σε εσωτερικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές μέσω HEAL-LINK, κλπ.

Η υπηρεσία προσφέρεται σε σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου (ΔΕΠ, φοιτητές, κλπ.) που έχουν ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό.

Η χρήση της υπηρεσίας απαιτεί την εγκατάσταση της εφαρμογής WireGuard που είναι Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας υπηρεσίας uVPN, με τα εξής νέα χαρακτηριστικά:

Περισσότερες πληροφορίες: https://noc.uowm.gr/www/vpn.


© 2021-2024 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας • Τμήμα Δικτύων